Agnieszka Bar
509 713 023

NASZE BIURO
ul.Rynek 7a
67-200 Głogów

Firma Zarządzanie Nieruchomościami „EUREKA” działa od 2008 r. oferując usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości. Posiadamy doświadczenie, które pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie. Rzetelnie podchodząc do powierzonych nam umową obowiązków sprawiamy, że usługi w zakresie zarządzania / administrowania świadczone są z właściwym zaangażowaniem i fachowością. Staramy się wykazać, że powierzając nam zarządzanie/ administrowanie Swoją nieruchomością zyskujecie Państwo nie tylko zarządcę/administratora, ale także gospodarza budynku broniącego Waszych interesów i praw.

Mając świadomość, że zarządzanie nieruchomościami jest dziedziną bardzo obszerną i wymagającą szerokiego zaplecza wiedzy jesteśmy w stałym kontakcie z firmami zarządzającymi działającymi na rynku polskim. Posiadamy licencje zarządcy nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury, kilkuletni staż pracy w tej branży oraz ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania, zapewniającego wysoki poziom obsługi klientów od strony księgowej (SŁONie – firmy Mieszczanin). W kontaktach z klientami i kontrahentami wykorzystujemy pocztę elektroniczną. Mieszkańcy obsługiwanych przez nas nieruchomości mają możliwość podglądu stanu swojego konta przez Internet.

Stawiamy na dobrą komunikację z naszymi zleceniodawcami – nie podejmujemy decyzji bez konsultacji z współwłaścicielami nieruchomości, którzy są na bieżąco informowani o operacjach techniczno-finansowych przeprowadzanych na ich obiekcie.

W naszej obsłudze znajdują się nieruchomości usytuowane w Głogowie i okolicach. Obsługujemy zarówno budynki mieszkalne, usługowe jak i mieszkalno – usługowe.

 

Nasze usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami obejmują:

  1. Podstawową obsługę prawną (prowadzenie podstawowych spraw o charakterze prawnym. Czynności prawne o szerszym zakresie realizowane są na podstawie indywidualnej wyceny w zależności od skomplikowania zleconej sprawy).
  2. Nadzór konserwatorski i techniczny ( zapewnienie bieżącej konserwacji, przeglądów technicznych w części wspólnej nieruchomości, nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości, nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji – kan., gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych, planowanie niezbędnych remontów, sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac).
  3. Obsługę administracyjną ( prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców, prowadzenie książki obiektu budowlanego, reprezentowanie wspólnoty na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą i bankiem, zawieranie umów z przedsiębiorcami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, gaz, wodę, negocjację umów z usługodawcami usuwającymi nieczystości stałe oraz świadczącymi inne usługi dla nieruchomości, wykonywanie na polecenie zarządu czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów).
  4. Obsługę księgową (prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla wspólnot mieszkaniowych, rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną, prowadzenie ewidencji i rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną przy pomocy profesjonalnego programu komputerowego firmy Mieszczanin).
  5. Windykację należności (pobieranie i windykacja należnych od właścicieli wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego, wystawianie rachunków, książeczek opłat, naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę, dyscyplinowanie dłużników przy pomocy monitów i upomnień, dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego).
  6. Składanie w imieniu Właściciela, na podstawie udzielonych pełnomocnictw,. stosownych pism, druków prze Urzędem skarbowym, GUSEM i innymi instytucjami.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że kompleksowa obsługa nieruchomości pozwala na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości jak również polepszenia jakości zarządzania.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania i będzie początkiem owocnej współpracy.